Την αξιολόγηση «Caa2» του ΟΤΕ επιβεβαίωσε ο αμερικανικός οίκος Moody’s

Την αξιολόγηση «Caa2» του ΟΤΕ επιβεβαίωσε ο αμερικανικός οίκος Moody’s, διατηρώντας το outlook (προοπτικές) σε σταθερό.

Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης του ΟΤΕ αντανακλά την διατήρηση της ελληνικής αξιολόγησης σε «Caa3», στις 26 Σεπτεμβρίου.

Όπως σημειώνει ο Moody’s, το 75% των εσόδων του Οργανισμού προέρχεται από την Ελλάδα, γεγονός που αυξάνει την εξάρτησή του από την ελληνική οικονομία.