Την απορρόφηση της θυγατρικής της στην Ελλάδα, Moda Lift, ανακοίνωσε η Kleemann

Την απορρόφηση της θυγατρικής της στην Ελλάδα, Moda Lift, ανακοίνωσε η Kleemann Hellas, ως ο μοναδικός μέτοχος της απορροφηθείσας εταιρείας.