Την εκλογή νέων μελών στο διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα

Την εκλογή νέων μελών στο διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική της ανακοίνωση, το ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τούς κκ. Kurt Geiger και Mike Aynsley, σε πλήρωση των κενών θέσεων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Kurt Geiger έχει πολυετή εμπειρία και καριέρα άνω των 40 ετών σε διεθνή χρηματοοικονομικά, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες θέσεις στις Chase Manhattan, HSBC και European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), όπου υπήρξε επικεφαλής στον τομέα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των Ιδιωτικών Επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην EBRD, συνέβαλε σημαντικά στη θεμελίωση υψηλών προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα.

Ο κ. Mike Aynsley έχει μακρά καριέρα στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, έχοντας εργαστεί για διάστημα άνω των 20 ετών σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους, όπου κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις, καθώς επίσης και ως σύμβουλος στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Irish Bank Resolution Corporation Limited – IBRC, υπήρξε εταίρος στην Deloitte Consulting, ενώ έχει εργαστεί σε διάφορους διεθνείς τραπεζικούς ομίλους, όπως στον Όμιλο Australian & New Zealand Banking Group, στην ABN AMRO BANK, στην Banque Nationale de Paris, και στην Commonwealth Bank of Australia.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.