Την παραίτησή του υπέβαλε το μη Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ Ηλίας Καρακίτσος.

Την παραίτησή του υπέβαλε το μη Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ηλίας Καρακίτσος.

Όπως επισημαίνει το ΤΧΣ, η απόφαση του κ. Καρακίτσου οφείλεται σε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.