Την πρώτη της συνεδρίαση θα έχει τη Μ. Τετάρτη η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Ôï íÝï óýìâïëï ôçò ÍÄ ðïõ ðáñïõóßáóå ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ Áíôþíçò ÓáìáñÜò , ôçí ÐÝìðôç 21 Éáíïõáñßïõ 2011, óôï íÝï êôßñéï ôïõ êüììáôïò óôçí Óõããñïý

Την πρώτη της συνεδρίαση θα έχει τη Μ. Τετάρτη, η Πολιτική Επιτροπή της Ν.Δ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος.