Τη διανομή προμερίσματος αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ

Τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2016 ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 406.542 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ.

Μετά την παρακράτηση οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,102 ευρώ ανά μετοχή.

Η πληρωμή του προμερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την Πέμπτη 20.10.2016, από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς».

Στο μεταξύ ο οργανισμός ανακοίνωσε τα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα οποία τα έσοδά του ανήλθαν στα 678,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,6% έναντι 697,1 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2015. Τα έσοδα στο β΄ τρίμηνο σημείωσαν οριακή πτώση 0,8% στα 338,1 εκατ. σε σύγκριση με 340,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο εξάμηνο σε 161,5 εκατ. ευρώ έναντι 186,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο β΄τρίμηνο στα 68,5 εκατ. ευρώ έναντι 93,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2015.

Τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο ανήλθαν στα 85,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 21,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Για το β΄ τρίμηνο ο Οργανισμός ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 33 εκατ. ευρώ από 51,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το β΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 53,0 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 2,1%.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΠΑΠ, Damian Cope, «τα αποτελέσματά μας για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 καταδεικνύουν τη σταθερή μας απόδοση, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από το οικονομικό περιβάλλον. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξημένες οικονομικές πιέσεις και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί για το υπόλοιπο του 2016. Επιπλέον, η συνολική κερδοφορία μας σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε από την πρόσφατα αύξηση του φόρου επί των μικτών κερδών. Ο συγκεκριμένος φόρος ανέρχεται πλέον στο 35% και είναι σημαντικά υψηλότερος από ό,τιισχύει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές». Και όπως συμπληρώνει ο κ.Cope, «παρά το γεγονός αυτό ο ΟΠΑΠ κατάφερε να έχει σταθερά έσοδα, ενώ η εστίασή μας για τη μείωση του κόστους οδήγησε σε ένα στιβαρό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Κοιτάζοντας μπροστά ο ΟΠΑΠ, παρότι οι εξωτερικές προκλήσεις διατηρούνται, δίνει έμφαση στη βελτίωση της παικτικής εμπειρίας και ενισχύει τους δεσμούς του με το δίκτυο των πρακτόρων του. Μέσω των πρωτοβουλιών αυτών αποσκοπούμε στη διατήρηση ισχυρών ταμειακών ροών και αποδόσεων για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».