Τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων συγκεκριμένων λογαριασμών ανακοίνωσε η Alpha Bank

Τη μείωση των επιτοκίων καταθέσεων συγκεκριμένων λογαριασμών κατά 0,01% σε μεσοσταθμική βάση, ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Η απόφαση της τράπεζας συνιστά απόρροια της πρόσφατης μείωσης του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, κατά 5 μονάδες βάσης.