Τι ακούγεται για την International Life!

Το μείζον θέμα του μέλλοντος των συμβολαίων της International Life Ζωής αλλά και το μέλλον της International Life ΑΕΓΑ (της εταιρείας των γενικών ασφαλίσεων) απασχολεί την ασφαλιστική αγορά τον τελευταίο καιρό.

Με βάση λοιπόν το τι ακούμε καθημερινά μπορούμε να συνοψίσουμε στα παρακάτω:

  • Η οικογένεια Μπράβου μπορούσε να απεμπλακεί από την εταιρεία από το 2013 αλλά δεν το έκανε (δεν τα βρήκε με δυο από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα)!
  • Η εποπτική αρχή θα έπρεπε να είχε κινηθεί νωρίτερα και πιο αποφασιστικά αλλά δεν το έκανε και να δει το θέμα συνολικά!
  • Η ασφαλιστική αγορά θα μπορούσε να απορροφήσει, αναλογικά, τα συμβόλαια της εταιρείας ζωής πολύ πριν αλλά δεν το έκανε
  • Η Εθνική Ασφαλιστική εάν ολοκληρωθεί ομαλά η μεταβίβαση, σώζει σε ένα μεγάλο βαθμό την τιμή της ασφαλιστικής αγοράς, και των ασφαλιστών της International Life, οι οποίοι έχουν μια διέξοδο να «ακολουθήσουν» τους πελάτες τους (ας προσέξει όμως τη μεταγραφή στελεχών).
  • Ένα μέρος των διαμεσολαβούντων και των επικεφαλής των πωλήσεων, της International Lifeκοίταξαν το «προσωπικό τους συμφέρον (;)» και όχι το συμφέρον των πελατών τους την τύχη των οποίων εκχώρησαν σε τρίτους…
  • Ο ασφαλιστικός διαχειριστής έχει αναλάβει ένα μεγάλο στοίχημα που αν το κερδίσει, το παράδειγμα θα αποτελεί πρότυπο και για άλλες ανάλογες -δεν το ευχόμαστε- καταστάσεις στο μέλλον (αν και θα έπρεπε να λύνει τα ζητήματα γενικώς και όχι μερικώς)
  • Οι «γνωστοί άγνωστοι» εξακολουθούν να «βυσσοδομούν» πάνω στα «πτώματα» σαν τα «όρνια». Το παράδειγμα της «Ασπίδος» δεν είναι τιμητικό… Αυτό που ερευνάται είναι αν τηρούν τις υποσχέσεις τους στην ώρα της αποζημίωσης…

Πηγή: bankwars.gr