Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως;

Ο Cristian Dan Preda, εισηγητής του Κοινοβουλίου για την Ετήσια Έκθεση της ΕΕ σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία στον Κόσμο το 2014, απαντά σε ερωτήσεις πολιτών.

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο και με ελληνικούς υπότιτλους.