Τον αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης καταγγέλλει ο ΣΕΒΕ

Τον αντιαναπτυξιακό χαρακτήρα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, καταγγέλλει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ), σε επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας, Γιώργο Κατρούγκαλο.

Ο ΣΕΒΕ, αν και εκφράζει τη συμφωνία του για την ενοποίηση των ταμείων, εκτιμά ότι προωθούμενη μεταρρύθμιση θα είναι αναποτελεσματική και θα αυξήσει τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή και την αδήλωτη εργασία.

Σχετικά με την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, ο Σύνδεσμος τονίζει ότι η αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, που ήδη είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, δεν θα επιφέρει τα αναμενόμενα εισπρακτικά αποτελέσματα και θα συμβάλλει στην ενθάρρυνση της αδήλωτης εργασίας και της απόκρυψης φορολογητέων εισοδημάτων. «Και αυτό γιατί η εισφοροδοτική και φοροδοτική δυνατότητα των επιχειρήσεων έχει πλέον εξαντληθεί» προσθέτει.

«Θα θέλαμε ιδιαίτερα να επισημάνουμε ότι ιδιαίτερα επαχθής, πολύ περισσότερο από την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους μας, είναι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων στους οποίους ανήκουν κατά κανόνα οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και προσωπικών εταιριών. Η εισφορά της τάξης του 20% που συζητείται να επιβληθεί θα τους πλήξει σημαντικά, καθώς θα συνδέεται με ένα υψηλό ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματός τους, οπότε, σε πολλές περιπτώσεις, φορολογία και εισφορές θα υπερβαίνουν κατά πολύ το 50% του εισοδήματός τους» τονίζει στη συνέχεια, ο ΣΕΒΕ.

Σε καμία περίπτωση, συνεχίζει, δεν θα πρέπει ο προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών να είναι ποσοστιαίος με βάση το φορολογητέο εισόδημα καθώς είναι άδικος και αναποτελεσματικός. Μια τέτοια προσέγγιση θα σημαίνει εισφοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και αντιαναπτυξιακή παρέμβαση για το κράτος αλλά και ώθηση στην παρανομία και των συνεπών ακόμη φορολογουμένων με αρνητικό συνολικά αποτέλεσμα για όλους και τελικά μείωση των εσόδων του κράτους ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη και οι φόροι που θα χαθούν.

«Εξυπακούεται δε ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη φυγή ελληνικών εταιριών στο εξωτερικό αποδυναμώνοντας ακόμη περισσότερο τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Θα φτάσουμε να μιλάμε πλέον για εξαγωγή επιχειρήσεων και μετεγκατάστασή τους σε γειτονικές κυρίως χώρες και όχι για εξαγωγή προϊόντων ή και υπηρεσιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο» συμπληρώνει.

Καταλήγοντας, ο ΣΕΒΕ ζητά τα παραπάνω να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση των τελικών σχετικών προτάσεων από την υπό σύσταση επιτροπή και αποφάσεων που θα λάβει η κυβέρνηση.