Τον Ιανουάριο οι αποφάσεις για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Νέα αναβολή παίρνουν οι αποφάσεις και οι τελικές ενέργειες που αφορούν το μέλλον του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αφού καθυστερεί η χορήγηση της δόσης της χώρας. Ο νέος στόχος που έχει τεθεί είναι ο Ιανουάριος του 2013, ενώ την ίδια ώρα οι κεφαλαιακές ανάγκες του πιστωτικού ιδρύματος έχουν φτάσει πλέον τα περίπου 5 δισ. ευρώ, όπως τόνισε προ ημερών και ο επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το μέλλον του Τ.Τ. έχει εν πολλοίς προδιαγραφεί, καθώς η πιο «φτηνή» λύση εκτιμάται ότι είναι η διάσπασή του σε «καλή» και «κακή» τράπεζα και η απορρόφηση του υγιούς τμήματος από μία από τις τρεις συστημικές τράπεζες. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτού του σχεδίου εξαρτάται άμεσα από το ενδιαφέρον που θα δείξουν οι συστημικές τράπεζες. Εφόσον το ενδιαφέρον δεν είναι ιδιαιτέρως ζωντανό, τότε ενδέχεται να μεσολαβήσει η αυτόνομη λειτουργία του «καλού» Τ.Τ., πριν από την απορρόφηση ή την πώλησή του.

Κατά το πρώτο στάδιο, το οποίο αφορούσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος και ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ένα μήνα και τα τρία μεγάλα τραπεζικά σχήματα -ΕΤΕ, Alpha, Πειραιώς- έχουν εκδηλώσει το αρχικό τους ενδιαφέρον. Η δεύτερη φάση προβλέπει την κατάθεση ενδεικτικών προτάσεων από τις τράπεζες που θα διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους, ενώ στην τρίτη και τελική, θα πρέπει να κατατεθούν δεσμευτικές προσφορές.