Τουσκ: Δυνατότητα θέσπισης ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων

Τη δυνατότητα θέσπισης ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης καταθέσεων, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, στο πλαίσιο εκδήλωσης της «δεξαμενής – σκέψης» (think tank) Βruegel.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο, εντός των υπαρχόντων κοινοτικών κανονισμών πρέπει να θεσπίσουμε ένα κοινό σύστημα εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων.

Ο κ. Τουσκ υπογράμμισε παράλληλα, ότι για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής λειτουργίας απαιτείται αφενός η διασφάλιση των καταθέσεων και αφετέρου η ενοποίηση των αγορών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

«Πρέπει να εστιάσουμε στην ενδυνάμωση της Ε.Ε. εντός του τρέχοντος πλαισίου, βήμα – βήμα» υπερθεμάτισε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.