Το αίτημα της Ελλάδας για την ανάπτυξη Ομάδας Ταχείας Επέμβασης στο Αιγαίο ενέκρινε η Frontex

Το αίτημα της Ελλάδας για την ανάπτυξη Ομάδας Ταχείας Επέμβασης στα νησιά του Αιγαίου ενέκρινε η Frontex, ενισχύοντας τις προσπάθειες ελέγχου των μεταναστευτικών ροών.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα ολοκληρωθεί κατόπιν της κατάρτισης ενός κοινού επιχειρησιακού σχεδίου. «Η ανάπτυξη της Ομάδας θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε τον αριθμό των θαλάσσιων και χερσαίων περιπολιών» αναφέρει η Frontex.

Πάντως, η ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού επιφέρει αυξημένες υποχρεώσεις εκ μέρους της Ελλάδας, η οποία καλείται να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και να βελτιώσει τον τεχνικό της εξοπλισμό.
Την ίδια ώρα, η Frontex ενέκρινε και την αποστολή ακόμη 260 αξιωματούχων προκειμένου να συνδράμουν στις διαδικασίες καταγραφής των προσφύγων και επιτήρησης των συνόρων.

Η Ομάδα Ταχείας Επέμβασης θα βρίσκεται σε ισχύ για τρεις μήνες, με δυνατότητα ανανέωσή της για ακόμη ένα τρίμηνο.
Σημειώνεται ότι από την έναρξη του 2015, περισσότεροι από 700.000 μετανάστες έφθασαν στα ελληνικά νησιά από τις τουρκικές ακτές.