Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το πράσινο φως για τον έκτακτο μηχανισμό μετεγκατάστασης

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν την απραξία των κρατών μελών και τάσσονται υπέρ του μηχανισμού της Επιτροπής για τη μετεγκατάσταση επιπλέον 120.000 αιτούντων άσυλο σε όλη την Ευρώπη.