Το μοντέλο που θα εφαρμοστεί στο πόθεν έσχες και το Περιουσιολόγιο

Ένα πρώτο σοκ θα υποστούν χιλιάδες πολίτες με όλα όσα θα πρέπει να δηλώσουν στο νέο πόθεν έσχες.

Το νέο μοντέλο πόθεν έσχες, που αποτελεί πιλότο για το Περιουσιολόγιο, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, ενώ περιλαμβάνει όλα τα ευαίσθητα και μη προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Οι νέες δηλώσεις του πόθεν έσχες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από 1-1-2016 μέσω Taxisnet και το νέο έντυπο σε 56 σελίδες με πίνακες και επεξηγήσεις για εκατοντάδες κωδικούς, βάζει στο επίκεντρο ακόμη και κοσμήματα, τιμαλφή και μετρητά που έχουν στο σπίτι τους.

Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί σταδιακά για το Περιουσιολόγιο. Θα δημιουργηθεί δηλαδή μία νέα βάση δεδομένων μέσα στο Taxisnet η οποία θα περιλαμβάνει επιπλέον ό,τι έχουν και δεν έχουν οι Έλληνες στα σπίτια τους, στις τράπεζες, σε μετοχές, ακόμη και ποιος τα διαχειρίζεται. Έτσι το υπουργείο Οικονομικών, που διαρκώς αναζητά νέους τρόπους για να αυξήσει τα έσοδά του, θα έχει ακόμη μία βάση που θα μπορεί να εκμεταλλευτεί, αν και από το υπουργείο λένε ότι δεν θα βάλουν φόρους βλέποντας το Περιουσιολόγιο. Ωστόσο αυτή τη βάση του Περιουσιολογίου που άνετα μπορεί να δώσει με το πάτημα ενός πλήκτρου συγκεκριμένα στοιχεία για όσα έχουν οι Έλληνες και το κράτος δεν το ξέρει. Στην παγίδα θα πέσουν όσοι αγόρασαν ή πούλησαν σπίτι σε τιμή υψηλότερη από την αντικειμενική που δηλώθηκε στο συμβόλαιο, αλλά ενδεχομένως και όσα νοικοκυριά έχουν κρυμμένα μετρητά στο μαξιλάρι τους, λίρες, ακριβούς πίνακες, αλλά και θυρίδες.

Συμπληρώνοντας το νέο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, οι 6,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αποκαλύπτουν τα πάντα… Έτσι η κυβέρνηση αποκτά ένα νέο «υπερόπλο» και δεν θα χρειάζεται πια να χρησιμοποιεί τα τεκμήρια διαβίωσης για να υπολογίζει το φορολογητέο εισόδημα κάθε πολίτη. Το φορολογητέο εισόδημα θα προκύπτει αυτόματα από τη μεταβολή του πλούτου που κατέχει! Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα δηλώσει ό,τι έχει μέσα στο σπίτι του ή σε θυρίδες και γιατί να το κάνει αυτό; Η απάντηση είναι συγκεκριμένη και δεν αφήνει πολλά περιθώρια αντίδρασης. Για παράδειγμα αν κάποιος έχει σήμερα στο στρώμα 20.000 ευρώ και δεν τα δηλώσει το περιουσιολόγιο, τότε θα βρεθεί εκτεθειμένος. Όχι γιατί θα γίνει εισβολή το σπίτι του και τον ψάξουν… Ο τρόπος είναι άλλος.

Όταν θα κάνει μια νόμιμη αγορά, για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο, τότε θα πιαστεί στην τσιμπίδα, καθώς το υπουργείο με ένα κλικ θα μπορεί να δει ότι δεν κινήθηκαν λεφτά μέσω τράπεζας! Ή αν θα θελήσει να τα επιστρέψει στην τράπεζα θα βρεθεί πάλι σε δύσκολη θέση. Θα πρέπει να εξηγήσει από πού προήλθαν αυτά τα λεφτά!

Όταν λοιπόν αποκαλυφθούν τα λεφτά που δεν δηλώθηκαν στο περιουσιολόγιο, τότε η εφορία θα μπορεί να τα μπλοκάρει ως προϊόν παράνομου πλουτισμού, μαύρο χρήμα, να τα δεσμεύει, να τα κατάσχει ή να τα φορολογεί.

Κάτι ανάλογο ισχύει αν κάποιος έχει λίρες, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα ή πίνακες και δεν τα δηλώσει στο περιουσιολόγιο. Όσο δεν κάνει τίποτα με αυτά, δεν υπάρχει κίνδυνος. Αν όμως θελήσει να τα πουλήσει, τότε θα βρει απέναντί του την Εφορία.

Τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης του φορολογούμενου που δεν θα περιλαμβάνονται στη δήλωση Περιουσιολογίου θα δεσμεύονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου οποτεδήποτε και οπουδήποτε εντοπιστούν και θα αποδεσμεύονται, όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ελέγχου. Επίσης, θα επιβάλλεται χρηματική ποινή, ανάλογη με την αξία του στοιχείου.

Το υπουργείο οικονομικών χρησιμοποιώντας τα νέα στοιχεία θα μπορεί να επιβάλει το νέο ΕΝΦΙΑ στον οποίον θα υπαχθούν όλα τα ακίνητα και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ακόμη και όσα κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας έχουν στα σπίτια τους ή σε τραπεζικές θυρίδες, καθώς επίσης και όλα τα κεφάλαια που έχουν τοποθετήσει σε επενδύσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η πρόβα περιουσιολογίου, αποκαλύπτει δεκατέσσερις διαφορετικούς ηλεκτρονικούς πίνακες τους οποίους θα πρέπει να συμπληρώσουν από το 2016 οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες.

Στο 56 σελίδων παράρτημα της απόφασης ενσωματώνονται αφενός το νέο ηλεκτρονικό έντυπο και θα πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά τα κοσμήματα, τα τιμαλφή και τα λοιπά πολύτιμα είδη.

Επίσης οι πολίτες πρέπει να δηλώνουν κάθε είδους εισόδημα του προηγουμένου έτους, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικών προϊόντων, καταθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας, έως θυρίδες, μετρητά εκτός τραπεζών και τιμαλφή, ακίνητα, οχήματα, πλωτά και εναέρια μέσα, συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση και βέβαια όλα τα προσωπικά τους δεδομένα.

Στο νέο έντυπο πρέπει να υπάρχει αναλυτική καταγραφή των μετοχών. Ο Πίνακας 6 ζητάει αναλυτικά στοιχεία για τις μετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό, ακόμη και ποιοι είναι οι διαχειριστές των κεφαλαίων. Ακόμη ζητάει στοιχεία για τον τρόπο που αποκτήθηκαν, αλλά και για την πηγή των χρημάτων.

Καταθέσεις, θυρίδες και χρήματα εκτός τραπεζών αποτελούν ένα σημείο που δίνεται μεγάλη έμφαση. Ο πίνακας 7 αφορά στις θυρίδες σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα. Δηλώνονται δικαιούχος και συνδικαιούχοι, το περιεχόμενο ή η μεταβολή, το ίδρυμα που φιλοξενεί τη θυρίδα, η χώρα και το έτος μίσθωσης της θυρίδας.

Στον πίνακα 8 ακολουθεί η αποτύπωση των μετρητών τα οποία φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων καθώς και τα τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμοι λίθοι. Τα στοιχεία που ζητούνται περιλαμβάνουν το όνομα του ιδιοκτήτη (ο υπόχρεος, σύζυγος ή τέκνα), κατάσταση ή μεταβολή (την πρώτη φορά τι είναι και στη συνέχεια τι άλλαξε), το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η αξία κτήσης και η αξία πώλησης, το νόμισμα, ο τρόπος κτήσης, οι πηγές προέλευσης των χρημάτων και το ποσό για κάθε πηγή προέλευσης των χρημάτων.

Στον πίνακα 9 ακολουθούν οι καταθέσεις σε τράπεζες και ταμιευτήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Δεκατρείς διαφορετικές στήλες έχει ο συγκεκριμένος πίνακας και ο υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τον δικαιούχο, το είδος του λογαριασμού, τους δικαιούχους, σε άλλη στήλη αριθμητικά το πλήθος των δικαιούχων, ακόμη και το IBAN και τα τέσσερα τελευταία ψηφία της προθεσμιακής κατάθεσης, τη χώρα, το υπόλοιπο του λογαριασμού, την ημερομηνία του υπολοίπου, το νόμισμα, τις πηγές προέλευσης των χρημάτων, το ποσό για κάθε πηγή προέλευσης και στην τελευταία στήλη τυχόν παρατηρήσεις.

Αναλυτικά είναι τα στοιχεία που πρέπει να δώσουν οι φορολογούμενοι, αν και ήδη υπάρχουν στο Ε9. Σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή μεταβίβασης. Σε περίπτωση απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου καθώς και ο τρόπος και η ιδιότητα με την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόμος.