Τρ. Πειραιώς: Στις 26/1 η συζήτηση για το ΜΟΔ

 

Στις 26 Ιανουαρίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, θα τεθεί επί τάπητος η έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µέχρι ποσού 2 δισ. ευρώ.

Σε ανακοίνωσή της η τράπεζα ενημερώνει πως το διοικητικό συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του την 16.01.2013
αποφάσισε την πραγµατοποίηση της A’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 26η Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πµ στην Αθήνα, στην αίθουσα “Atlantic” του Ξενοδοχείου “ΝJV ATHENS PLAZA” (Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 2, Αθήνα) αντί για 25 Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου µέχρι ποσού 2 δισ. ευρώ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3864/2010, όπως ισχύει, και της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 38/9.11.2012 (ΦΕΚ Α’ 223/2012). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας.

2. ∆ιάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης απαρτίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 31.01.2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 πµ στην Αθήνα, στην αίθουσα “Pacific” του Ξενοδοχείου “NJV ATHENS PLAZA” (Βασ. Γεωργίου Α΄ αρ. 2, Αθήνα).

Πηγή:www.capital.gr