Τσουχτερά πρόστιμα για μη έκδοση αποδείξεων και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΓΓΠΣ

Το σύστημα διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με την ΓΓΠΣ θέτει σε λειτουργία τροπολογία που κατατίθεται στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στα καπνικά προϊόντα, ενώ επανέρχονται τα τσουχτερά πρόστιμα σε όσους δεν εκδίδουν αποδείξεις.

Στην τροπολογία θα προβλέπεται η άμεση διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων με τις πληροφοριακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του υπουργείου Οικονομικών, καθώς επίσης και την υποχρέωση των επιτηδευματιών που δεν έχουν ταμειακές μηχανές ή άλλους φορολογικούς μηχανισμούς να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Π.Σ. τα δεδομένα των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα θα επεκταθεί σε όλους ελεύθερους επαγγελματίες και όλους τους επιτηδευματίες, ακόμα και αν δεν έχουν ταμειακές μηχανές ή φορολογικούς μηχανισμούς, η υποχρέωση να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Γ.Γ.Π.Σ. τα δεδομένα των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων.

Για κάθε συναλλαγή για την οποία ο υπόχρεος δεν διαβιβάζει τα δεδομένα της, θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Όσο αφορά τα καπνικά προϊόντα, οι σχετικές διατάξεις προέβλεπαν την επιβολή προστίμου 250 ευρώ για κάθε μη εκδοθείσα απόδειξη για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 500 ευρώ για κάθε μία μη εκδοθείσα απόδειξη σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος επιχειρηματίας είχε ΕΠΕ με τζίρο πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ ή ΑΕ.

Τα ποσά αναμένεται να αναπροσαρμοστούν στα 100 -150 ευρώ για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και στα 250 – 300 ευρώ για τις εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία.

Τα πρόστιμα αυτά είχαν καταργηθεί στα μέσα Οκτωβρίου του 2015 και τώρα επανέρχονται.