ΥΠΟΙΚ: 1,3 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου

Συνολικό πόσο 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών μέσω της έκδοσης τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, με την απόδοση να παραμένει σταθερή στο 2,70%.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), «σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους ενός (1) δισεκατομμυρίου ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,300 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές».

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015, στις 12 μ.μ. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.