Υπουργείο Εργασίας εναντίον εισφοροδιαφυγής – Στο στόχαστρο οι μεγαλοοφειλέτες των Ταμείων

Συστηματική εκστρατεία για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής έχει εξαπολύσει το υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα αξιοποιεί όλο το “οπλοστάσιο” της νομοθεσίας για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από μεγαλοοφειλές, στους οποίους εκτός από επιχειρήσεις περιλαμβάνονται ακόμη και φορείς του δημόσιου τομέα. Εναντίον των οφειλετών μεγάλων ποσών οι οποίοι δεν έχουν φροντίσει να ενταχθούν σε ρύθμιση, ασκούνται ποινικές διώξεις και λαμβάνονται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Στοιχεία για τις οφειλές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΚΕΑΟ διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που είχε καταθέσει ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρης Καμμένος, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου να εισπραχθούν τα χρωστούμενα από μεγαλοοφειλέτες, με δεδομένο το γεγονός ότι η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει στους δανειστές πρόταση για την εξοικονόμηση €2,2 δισ. μέχρι και το τέλος του 2016.

Ζητούσε επίσης να ενημερωθεί ποιοι και πόσοι μεγαλοοφειλέτες ανήκουν στον δημόσιο τομέα και πόσοι στον ιδιωτικό και αν έχουν ασκηθεί διώξεις σε μεγαλοοφειλέτες που δεν έχουν ρυθμίσει με κάποιο τρόπο τις οφειλές τους. Ο κ. Καμμένος ζητούσε να ενημερωθεί και αν τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια τα οποία θα αρχίσουν να αποστέλλονται σε όσους δεν έχουν κάνει ρυθμίσεις θα αφορούν και άτομα με μικρές οφειλές της τάξης των €5.000.

Με το απαντητικό έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας γίνεται γνωστό ότι:

– 9 φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα χρωστούν ο καθένας άνω του 1.000.000 ευρώ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΚΕΑΟ. Οι συνολικές οφειλές τους είναι 53,4 εκατ. ευρώ. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οφειλέτες είναι 66 με συνολικό ποσό οφειλής 799,1 εκατ. ευρώ.

-1.393 οφειλέτες που ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικά Ταμεία και οι συνολικές οφειλές τους ανέρχονται σε 4,957 δισ. ευρώ.

Στο ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ασφαλιστικά Ταμεία) έχουν διαβιβασθεί οι εξής υποθέσεις :

Δημόσιο: οφειλέτες 9-σύνολο οφειλής €53.355.161

Ευρύτερος δημόσιος τομέας: οφειλέτες 44-σύνολο οφειλής €699.350.703

Ιδιωτικά: οφειλέτες 952-σύνολο οφειλής €2.631.950.790

Σύνολο: οφειλέτες 1.005-σύνολο οφειλής €3.384.656.654

Οι οφειλέτες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ έχουν ως εξής:

Δημόσιο: οφειλέτες 0- σύνολο οφειλής 0

Ευρύτερος δημόσιος τομέας: οφειλέτες 22-σύνολο οφειλής €99.800.490

Ιδιωτικά: οφειλέτες 441-σύνολο οφειλής €.325.853.222

Σύνολο: οφειλέτες 463-σύνολο οφειλής €.425.653.712

Ο υφυπουργός Εργασίας αναφέρει ότι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ) εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Αναφέρει επίσης ότι οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο ΚΕΑΟ επικεντρώνουν τα εισπρακτικά μέτρα στις οφειλές που πρέπει να επιδιωχθεί η είσπραξή τους κατά προτεραιότητα, με στόχο την ενίσχυση των εισπράξεων.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της κεντρικής παρακολούθησης των οφειλετών, που επιτρέπει έλεγχο αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες ΚΕΑΟ, αλλά και τον εντοπισμό περιπτώσεων οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών.

Ο κ. Πετρόπουλος αναφέρει ότι από τη 1 Νοεμβρίου 2015 λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά οιουδήποτε οφειλέτη ΚΕΑΟ με ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές μη υπαχθείσες σε καθεστώς ρύθμισης κατά την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως ύψους οφειλής μεν, εμφατικά και κατά προτεραιότητα δε, για τις σημαντικού ύψους μη διασφαλισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι καταβολές ποσών έναντι των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών από τους οφειλέτες ΚΕΑΟ, οι οποίες δεν βρίσκονται υπό καθεστώς ενεργής ρύθμισης, αξιολογείται θετικά από την υπηρεσία, ενισχύοντας το προφίλ του οφειλέτη, και καθυστερώντας (όχι αναστέλλοντας), κατά συνέπεια, την εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον οι εν λόγω καταβολές α)πραγματοποιούνται τακτικά, πχ μηνιαίως, β) αφορούν ποσά μικρότερα μεν από την προκύπτουσα σε περίπτωση ρύθμισης μηνιαία δόση, ικανού μεγέθους δε, αναλογικά με το ύψος της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής και γ) συνδυάζονται με την ταυτόχρονη εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών.

Ο υφυπουργός επισημαίνει ότι ποινική δίωξη για το παρακράτηση εργοδοτικών εισφορών και υπεξαίρεση εργατικών εισφορών ασκείται κατά των εργοδοτών/οφειλετών από τις αρμόδιες κατά τόπους εισαγγελικές αρχές, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα €30.000.

Για το εάν τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια θα αφορούν και άτομα με μικρές οφειλές της τάξης των €5.000, ο υφυπουργός αναφέρει ότι για τον καθορισμό της προτεραιότητας για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΕΑΟ, τη διασύνδεση με το Μητρώο της ΓΓΠΣ, τα στοιχεία του ΓΕΜΗ κλπ. Αναφέρει επίσης ότι το ΚΕΑΟ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του εφαρμόζει όχι μόνο την αρχή της νομιμότητας, αλλά και την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Έτσι, όταν κάποιος οφειλέτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να υπαχθεί σε ρύθμιση, αλλά καταβάλλει τρέχουσες εισφορές, με παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής του, για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή δεν υπόκειται σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.