Υπό το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ θα λειτουργούν οι εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων

Υπό το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. θα λειτουργούν οι εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, ενώ θα υποχρεώνονται να καταθέτουν εναλλακτικές προτάσεις αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις αλλαγές που επέφερε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης στις σχετικές ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου.

οι εταιρείες που θα αποκτούν «κόκκινα» δάνεια θα λειτουργούν υπό την επιφύλαξη διατάξεων που ισχύουν στην Ε.Ε.
οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται και αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ-0,19% υποχρεώνονται να παρουσιάζουν εναλλακτικές δυνατότητες αναδιάρθρωσης των δανείων «ώστε να μην προχωρούν σε αναγκαστικές εκτελέσεις πριν εξαντλήσουν όλες τις προϋποθέσεις»,

ορίζεται ότι το ποσό που καταβάλλεται στα Υποθηκοφυλακεία για τις μεταβιβάσεις πακέτων δανείων που σήμερα είναι στα 100 ευρώ ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ και καταβάλλεται από την εταιρεία διαχείρισης δανείων.