Φάκελος Στοιχείων Επιβάτη: Επιτυγχάνοντας την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, οι ευρωβουλευτές ζητούν ένα σύστημα Φακέλου Στοιχείων Επιβάτη (PNR) που θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και ταυτόχρονα θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο και με ελληνικούς υπότιτλους.