Φοροαποφυγή: νέος τρόπος αντιμετώπισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Οι ευρωβουλευτές συντάσσουν νέες προτάσεις για πιο σαφείς, πιο συντονισμένους και ανοιχτούς κανόνες για τη φορολόγηση των εταιρειών

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο και με ελληνικούς υπότιτλους.