Φορολογική κλίμακα με ανώτατο συντελεστή 50% φέρεται να προτείνει η κυβέρνηση

Φορολογική κλίμακα η οποία θα προβλέπει ανώτατο συντελεστή 50% -από 42% που είναι σήμερα ο ανώτατος συντελεστής για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ή 33% που είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες- φέρεται να προτείνει η ελληνική κυβέρνηση.

Η πρόταση για την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας παραδόθηκε ήδη στα τεχνικά κλιμάκια του κουαρτέτο προς αξιολόγηση ενώ σύμφωνα με αρμόδια κυβερνητική πηγή, στόχος είναι τα φορολογικά έσοδα να ενισχυθούν κατά τουλάχιστον 290 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις για την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που δόθηκαν στο κουαρτέτο των θεσμών προβλέπουν τα εξής:

-η υφιστάμενη κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος από μισθούς γίνεται ενιαία για όλους τους φορολογούμενους ενώ προστίθεται σε αυτήν ένας νέος φορολογικός συντελεστή 50% ο οποίος θα εφαρμόζεται στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από 60.000 ευρώ. Έτσι η προτεινόμενη νέα κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος φυσικών προσώπων διαμορφώνεται ως εξής.

Έως 25.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 22%, από 25.000 έως 42% παραμένει στο 32%, από τα 42.000 έως τα 60.000 ευρώ είναι 42% και από τα 60.000 ευρώ και άνω εφαρμόζεται νέος φορολογικός συντελεστής 50%. Η έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ εξακολουθεί να ισχύει και δίνεται μόνο σε μισθωτούς και συνταξιούχους με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού που ισχύει σήμερα, δηλαδή ολόκληρη για εισόδημα έως 22.000 ευρώ και μειούμενη κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος (μηδενίζεται στα 42.000 ευρώ). Έτσι παραμένει το έμμεσο αφορολόγητο όριο έως 9.550 ευρώ.

-η υφιστάμενη κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων καταργείται και στη θέση της εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα που περιγράφηκε πιο πάνω, αλλά χωρίς της έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ. Έτσι, αντί για δυο φορολογικούς συντελεστές (26% για εισόδημα έως 50.000 και 33% για εισόδημα άνω των 50.000) καθιερώνονται τέσσερις φορολογικοί συντελεστές (22%, 32%, 42% και 50%).

Όσον αφορά στα εισοδήματα από ενοίκια, πρόθεση του ΥΠΟΙΚ είναι να προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα των φορολογούμενων και να φορολογούνται με βάση την ενιαία κλίμακα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα δίνεται έκπτωση φόρου από την κλίμακα σε όσους έχουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους από ενοίκια. Το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει όμως ακόμη ξεκαθαριστεί και αναμένεται να οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με τους θεσμούς. Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων πρόκειται να ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 και οι επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις, όπου προκύπτουν, πρόκειται να εμφανιστούν στα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2017 εκτός από την περίπτωση μισθωτών με πολύ υψηλό εισόδημα, δηλαδή άνω των 60.000 ευρώ, που θα αυξηθεί από φέτος η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. Για την εισφορά αλληλεγγύης η ελληνική πρόταση προς τους θεσμούς προβλέπεται ότι θα παραμείνει ανέγγιχτη δηλαδή θα εξακολουθήσει να επιβαρύνει τους φορολογούμενους με συντελεστές από 0,7% έως 8%.

Όσον αφορά στους συντελεστές φορολόγησης των αγροτών πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ισχύσει ένας συντελεστής ο οποίος όμως θα αυξηθεί σταδιακά σε βάθος τουλάχιστον πενταετίας από το 13% που είναι σήμερα στο 26% που προβλέπει η συμφωνία του καλοκαιριού. Για παράδειγμα, για τα εισοδήματα του 2016 θα μπορούσε να αυξηθεί στο 14%, στο 2017 στο 17% και σταδιακά στο 26% έως το 2020.

Η νέα ενιαία κλίμακα

Εισόδημα Συντελεστής

Έως 25.000 22%
25.000-42.000 32%
42.000-60.000 42%
60.000+ 50%

Υπενθυμίζεται ότι στόχος της αναμόρφωσης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι όχι μόνο να καλυφθούν τα κενά στον προϋπολογισμό του 2016 (σ.σ μόνο από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ο προϋπολογισμός προβλέπει πρόσθετα έσοδα 150 εκατ. ευρώ), αλλά και να ενισχυθούν τα έσοδα του 2017 και του 2018 προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός δημοσιονομικός στόχος για πλεόνασμα 3,5% έως το τέλος του 2018.