ΦΠΑ 23% sτο σοκολατούχο γάλα και τα ροφήματα γάλακτος με κακάο

Με την ουσιαστική ένταξή του στα ζαχαροπλαστικά προϊόντα το σοκολατούχο γάλα και τα ροφήματα γάλακτος με κακάο θα υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 23%. Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος της διεύθυνσης ΦΠΑ του υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με το ύψος του συντελεστή που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις διαφορετικών ειδών γάλακτος.

Έτσι, στις περιπτώσεις γάλακτος έστω και με προσθήκη ζάχαρης (ζαχαρούχο γάλα) ο συντελεστής που εφαρμόζεται είναι 13%, όσο δηλαδή και στα βασικά τρόφιμα. Ωστόσο στα προϊόντα γάλακτος ή στα ροφήματα γάλακτος με προσθήκη κακάο ή καφέ ο συντελεστής που εφαρμόζεται είναι 23%.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

– Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με την παράγραφο 03 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) “Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.”, για τα γάλατα και τα προϊόντα γαλακτοκομίας του Κεφ. 4, μεταξύ άλλων εκείνα που σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στην Δ.Κ 0402 ήτοι, γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται είναι 13%,

– Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) “Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.”, για τα προϊόντα που σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατάσσονται στην Δ.Κ 2202 ήτοι, σοκολατούχα γάλατα, ροφήματα γάλακτος με γεύση καφέ καθώς και παρόμοια ροφήματα με βάση το γάλα, ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται είναι 23% .