Χιόνια στα νότια ορεινά της Πελοποννήσου – Διακοπή κυκλοφορίας στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης

Χιόνι πέφτει από το πρωί στα νότια ορεινά της Πελοποννήσου, κυρίως στον Ταΰγετο, στο Μαίναλο πάνω από τα 1.300 μέτρα και στη Ζήρεια.

Λόγω του χιονιού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης από το 32ο έως το 42ο χιλιόμετρο.