Χρέη γενικού διευθυντή ενημέρωσης στην ΕΡΤ αναλαμβάνει ο Βασίλης Ταλαμάγκας

Χρέη γενικού διευθυντή ενημέρωσης στην ΕΡΤ αναλαμβάνει ο Βασίλης Ταλαμάγκας.

Ο δημοσιογράφος θα έχει τον συντονισμό και τη συνολική εποπτεία του τομέα των ειδήσεων και ειδικότερα την επίβλεψη της διαδικασίας υποδοχής, επεξεργασίας και τεκμηρίωσης κάθε είδους ειδήσεων, εθνικών και διεθνών, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ στην ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται τέλος, ότι η τοποθέτηση του Β.Ταλαμάγκα δεν επιφέρει επιπλέον μισθολογικό κόστος για την ΕΡΤ, καθώς διετέθη με απόσπαση βάσει της υπ. Αριθμόν 10121/19-06-16 ΚΥΑ.