Χρηματοδότηση 1,2 δισ. ευρώ για την Αττικό Μετρό

Όλες τις διαδικασίες που απαιτούνταν, προκειμένου εντός της επόμενης εβδομάδας να ξεκινήσει η εκταμίευση της δανειακής σύμβασης για το βασικό έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε η εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. Η εν λόγω δανειακή σύμβαση είναι 30ετούς διάρκειας, προβλέπει 10ετή περίοδο χάριτος και το ποσό που θα εκταμιευτεί, ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, το συμφωνηθέν επιτόκιο δανεισμού (που είναι σταθερό για όλη την διάρκεια του δανείου) ανέρχεται σε 3.743%, επιτόκιο με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

Μετρό Πειραιά

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ προγραμματίζει για το α΄ δίμηνο του 2013 την εκταμίευση της δανειακής σύμβασης για το έργο της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό προς Πειραιά, ύψους 250 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αποτελεί την α’ δόση από το σύνολο της εγκεκριμένης από την ΕΤΕπ πίστωσης για το έργο αυτό, ύψους 550 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τους επόμενους μήνες, η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ προγραμματίζει άμεσα την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και για την β’ δόση της εγκεκριμένης πίστωσης για το ανωτέρω έργο της επέκτασης προς Πειραιά, ύψους 300 εκ. ευρώ.

Επέκταση προς την Καλαμαριά

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εξέτασε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και στοιχεία (due diligence), καθώς η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ έχει αιτηθεί από την ΕΤΕπ δάνειο ύψους 400 εκατ. ευρώ για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, και η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αναμένεται εντός του Φεβρουαρίου του 2013. Με αφορμή τη δανειακή σύμβαση, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Χρήστος Τσίτουρας, δήλωσε: «Η παραπάνω εξέλιξη επιδεικνύει αφενός την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων απέναντι στο έργο και την τεχνογνωσία της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ και αφετέρου την έμπρακτη υποστήριξή της προς την ελληνική οικονομία, καθώς ένα τόσο κρίσιμο χρηματικό ποσό εκταμιεύεται άμεσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία».
ΑΠΕ