Χρηματοπιστωτική εποπτεία: Πού υστερεί;

Μπορούν να ανταπεξέλθουν οι τρεις αρχές εποπτείας στα καθήκοντά τους; Τι μπορεί να βελτιωθεί; Οι ευρωβουλευτές συμμετείχαν στην ετήσια ακρόαση με τους επικεφαλής των φορέων αυτών.

Παρακολουθήστε το ενδιαφέρον βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους.