Όλα εντάξει για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για τις σιδηροδρομικές γραμμές

Οι ευρωβουλευτές γιορτάζουν τη συμφωνία, που αγωνίστηκαν σκληρά για να πραγματοποιήσουν, χάρη στην οποία θα διεξάγονται ανοιχτοί διαγωνισμοί και θα υπάρχει πρόσβαση στις σιδηροδρομικές υποδομές. Όμως προειδοποιούν πως οι αλλαγές θα είναι σταδιακές.