Ύφεση 0,6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 1,9% σε ετήσια κατέγραψε το ΑΕΠ στο δ’ τρίμηνο του 2015

Συρρίκνωση κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 1,9% σε ετήσια κατέγραψε το ΑΕΠ στο δ’ τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστική Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που ανακοινώθηκαν σήμερα, Παρασκευή.

Έτσι για το σύνολο του έτους η ύφεση προσδιορίζεται κοντά στο 0,7%, σαφώς πολύ χαμηλότερη από τις προβλέψεις του Αυγούστου, αλλά υψηλότερη από τις κυβερνητικές προσδοκίες για οριακή ή μηδενική μεταβολή, γεγονός -που εάν τελικά τα στοιχεία επαληθευτούν- αποδυμώνει τα επιχειρήματα έναντι της τρόικας για τα δημοσιονομικά θέματα.

Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι αυτή είναι η πρώτη μέτρηση και τα στοιχεία αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία στις 29/02/2016, με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν καταστεί διαθέσιμα τότε. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Δεκεμβρίου ισοζυγίου πληρωμών), είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).

Τα στοιχεία αναλυτικά

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2015, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 0,6% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2015, ενώ σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2014 παρουσίασε μείωση κατά 1,9%.

Με αυτό το δεδομένο, η ύφεση για το σύνολο της χρονιάς διαμορφώνεται κοντά στο 0,7% του ΑΕΠ. Ποσοστό που πάντως είναι πολύ χαμηλότερο από τις προβλέψεις που είχαν γίνει τον Αύγουστο, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους δανειστές. Η ύφεση στο 4ο τρίμηνο εμφανίζεται μικρότερη και από τη μέση εκτίμηση οικονομολόγων στο Reuters, που περίμεναν ότι θα διαμορφωθεί σε 0,9% σε τριμηνιαία βάση.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του προηγούμενου τριμήνου αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, λόγω ενημερωμένων στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης, με την συρρίκνωση του ΑΕΠ στο γ’ τρίμηνο να διαμορφώνεται στο -1,4% σε τριμηνιαία βάση.