12 εκατ. δολάρια παραγγελίες κορεατικών ναυπηγείων σε ελληνικές εταιρείες

Τα 12 εκατ. δολάρια αγγίζουν οι παραγγελίες από κορεατικά ναυπηγεία προς τις ελληνικές εταιρείες ναυτιλιακού εξοπλισμού στο πλαίσιο συμπερίληψή τους στους καταλόγους προμηθευτών των κορεατικών, ιαπωνικών και κινεζικών ναυπηγείων.

Αυτό ανέφερε ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών Π. Μίχαλος, ως κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο «Greek Exports Conference 2014», που διοργανώνει η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση του μεριδίου των ελληνικών εξαγωγών.

Υπογράμμισε τη σημασία της βελτίωσης των μακροοικονομικών μεγεθών, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την εμπέδωση της αξιοπιστίας της χώρας, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται έμφαση στην υιοθέτηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αποτελούν αναγκαίο όρο για την διαμόρφωση ασφαλούς πλαισίου επιχειρηματικής δράσης.

Επισήμανε εξάλλου την ανάγκη συμπράξεων στον ιδιωτικό τομέα, με τη μορφή εξαγωγικών clusters, στα οποία όσοι μετέχουν θα κρατάνε το brandname τους και οι εδραιωμένες μεγαλύτερες εξωστρεφείς επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως “μέντορες”, προκειμένου να αντιμετωπισθεί επαρκώς το πρόβλημα μεγεθών που εμποδίζει την αύξηση του μεριδίου των προϊόντων μας στο εξωτερικό.

Παράλληλα, τόνισε τα βήματα που έχουν γίνει στο ΥΠΕΞ τα τελευταία χρόνια, στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της οικονομικής διπλωματίας ως στρατηγικού εργαλείου, ενώ αναφέρθηκε τέλος στον συντονισμό με τον ΣΕΒ (με τον οποίο υπεγράφη σχετικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας), τον ΠΣΕ και τον ΣΕΒΕ, καθώς και με άλλους κλαδικούς και εξαγωγικούς φορείς για τον προσδιορισμό αγορών στόχων και την υιοθέτηση κοινών δράσεων.

Ο υπουργός Δ. Kούρκουλας σε χαιρετισμό που απέστειλε – καθώς δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω έκτακτης κοινοβουλευτικής υποχρέωσης – ανέφερε ότι τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των πρεσβειών μας με την πρόσφατα θεσμοθετημένη ανανέωση του εξειδικευμένου αυτού κλάδου, αλλά και οι πρεσβείες μας και τα γενικά προξενεία της χώρας, όπου δεν υπάρχουν Γραφεία ΟΕΥ θα συνεχίσουν να συνδράμουν τους Έλληνες εξαγωγείς και να αποτελούν ουσιαστικά το «δεξί χέρι» του Έλληνα επιχειρηματία στην προσπάθειά του να έχει την παρουσία που επιθυμεί τόσο σε γνωστές όσο και σε νέες αγορές.

Ακόμη ανέφερε ότι η διοργάνωση στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών σε χώρες οικονομικού-εμπορικού ενδιαφέροντος από πλευράς Ελλάδος, η συνεχής διάχυση πληροφόρησης από το υπουργείο Εξωτερικών προς τους Έλληνες επιχειρηματίες και τους επαγγελματικούς συνδέσμους και η κατά το δυνατόν άμεση εξυπηρέτηση των αιτημάτων που δέχονται τα Γραφεία ΟΕΥ θα συνεχίσουν να αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα εργαλεία της οικονομικής διπλωματίας, της οποίας οι δράσεις θα ενταθούν.