Όταν το Internet «κοιμάται»

Και όμως το Διαδίκτυο έχει την τάση να «κοιμάται» όπως θα έκανε και ένα ζωντανό πλάσμα!

Η εν λόγω διαπίστωση, η οποία έγινε από ερευνητές του University of Southern California, αναμένεται να βοηθήσει επιστήμονες και policy makers να αναπτύξουν καλύτερα συστήματα για τη μέτρηση και τον εντοπισμό διακοπών παροχής υπηρεσιών Ίντερνετ ενώ η κατανόηση του πώς το Ίντερνετ «κοιμάται» θα βοηθήσει στο να μη συγχέεται κάτι τέτοιο με διακοπή του.

Όπως διαπιστώθηκε, αν και το Ίντερνετ είναι πάντα σε λειτουργία για κάποιους- όπως τους χρήστες broadband στις ΗΠΑ και την Ευρώπη- σε άλλες περιοχές η πρόσβαση στο Ίντερνετ ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά στην Ασία, τη Ν. Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη. Η έρευνα επίσης συσχετίζει χώρες με ισχυρή ημερήσια πρόσβαση στο Ίντερνετ με χαμηλότερο ΑΕΠ- κάτι που σημαίνει ότι όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα, τόσο πιθανότερο είναι το Ίντερνετ να λειτουργεί 24/7.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, πρόκειται για μια από τις πρώτες φορές που εξερευνάται το πώς οι πολιτικές σχετικά με τη δικτύωση επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο επηρεάζεται.