Επίπληξη σε ΠΑΕ ΠΑΟ και «Παναθηναϊκή Συμμαχία» Η δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ ζητεί να ανακαλέσουν ανακοινώσεις τους

Με την πειθαρχική ποινή της επίπληξης τιμωρήθηκαν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το σωματείο «Παναθηναϊκή Συμμαχία» από την Επιτροπή Εφέσων της ΕΠΟ, για ανακοινώσεις που είχαν εκδώσει και κρίθηκαν δυσφημιστικές για το ποδόσφαιρο.

Εναντίον του Τριφυλλιού και του Σωματείου που διατηρεί την πλειοψηφία των μετοχών της ΠΑΕ είχε ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα κ. Παναγιώτη Καρρά, όμως η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ τους είχε απαλλάξει.

Κατόπιν έφεσης του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, η δευτεροβάθμια επιτροπή επέβαλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός την ποινή της επίπληξης και την υποχρεώνει σε ανάκληση της ανακοίνωσης εντός 20ημέρου.

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ:

«Με την υπ΄αριθμ.112/7-11-2012 απόφασή της δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία την έφεση του Ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα Παναγιώτη Καρρά κατά της υπ΄ αριθμ. 313/4-10-2012 απόφασης της ΠΕ/EΠΟ, του σωματείου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2012» και της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Διακρατεί και δικάζει στην ουσία την υπόθεση. Δέχεται ότι το σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2012» τέλεσε το αποδιδόμενο σ΄αυτό πειθαρχικό παράπτωμα κατά το ακόλουθο περιεχόμενο: ”Ήταν το πρώτο μήνυμα του συστήματος. Δηλαδή με ‘μικροχειρουργική’ η διαιτησία κατάφερε να αλλάξει τη ροή του αγώνα, όχι όμως και το αποτέλεσμα. Κι όλα αυτά ενώ ήδη η μεθόδευση της καθόδου του υπεύθυνου για τους καταρτισμούς των πινάκων κ. Σαρρή στις εκλογές της ΕΠΟ δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά και ανησυχία στην αρχή του πρωταθλήματος…”. Επιβάλλει σ’ αυτό την πειθαρχική ποινή της επιπλήξεως με την υποχρέωση ανακλήσεως της ανακοινώσεως καθ’ όμοιο τρόπο κατά τις ως άνω φράσεις εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσας».