Alpha Bank: Απαιτούνται περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση των επενδύσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015, μίλησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, στην αρχή της ομιλίας του, ανέφερε ότι το 2014 ήταν το πέμπτο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελληνικής Οικονομίας, μετά από το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσεως το 2009. Στην περίοδο αυτή, όπως σημείωσε, η Ελλάδα απώλεσε κάτι περισσότερο από το 25% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Οι προσπάθειες της χώρας για τη μείωση των μεγάλων δημοσιονομικών ανισορροπιών είχαν ως αποτέλεσμα να περιορισθεί σταδιακά το μεγάλο πρωτογενές έλλειμμα της τάξεως του 10,2% το 2009 και να δώσει τη θέση του σε πρωτογενή, μικρά έστω, πλεονάσματα το 2013 και το 2014. Η έκταση της αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής, που επέτυχε η χώρα, καταδεικνύει το μέγεθος της προσπάθειας που κατεβλήθη, αλλά και το μέγεθος των θυσιών της ελληνικής κοινωνίας. Το προηγούμενο έτος, προσέθεσε ο κ. Ράπανος, η οικονομία μας ανέκαμψε και σημειώθηκε θετικός πραγματικός ρυθμός μεγεθύνσεως της οικονομικής δραστηριότητος. Το ευνοϊκότερο εξωτερικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ελάττωση της εντάσεως της δημοσιονομικής προσαρμογής, και τα ορατά οφέλη από τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας απετέλεσαν τους κύριους παράγοντες της εν λόγω ανακάμψεως.
Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Ράπανος, οι δυσχέρειες στη χρηματοδότηση, η αστάθεια του φορολογικού συστήματος και οι αδυναμίες της δημόσιας διοικήσεως εξακολουθούν να συνιστούν σημαντικά εμπόδια στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. Χωρίς νέες επενδύσεις όμως δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ως χώρα το μεγάλο πρόβλημα της υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας, και ιδιαιτέρως της ανεργίας των νέων. Απαιτούνται, συνεπώς περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση των επενδύσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράμμισε ότι η απομάκρυνση του κλίματος αβεβαιότητος και ανασφάλειας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, για να μη διακοπεί η δυναμική ανακάμψεως του προηγούμενου έτους. Η συμφωνία με τους εταίρους, σε συνδυασμό με την ευνοϊκή διεθνή οικονομική συγκυρία θα διασφαλίσουν έναν θετικό, έστω και μικρότερο από τον αναμενόμενο, ρυθμό αναπτύξεως για το 2015 και θα δώσουν παράλληλα τη δυνατότητα στη νέα Κυβέρνηση να υλοποιήσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τις δικές της προτεραιότητες. Προσέθεσε δε, ότι η εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδοτήσεως της Ελληνικής Οικονομίας θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής προσπάθειας.
Ο κ. Ράπανος ανέφερε επίσης, ότι η ενεργοποίηση του προγράμματος ποσοτικής χαλαρώσεως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βελτιώνει τις προοπτικές επιταχύνσεως της οικονομικής δραστηριότητος στην Ευρώπη και συνιστά μία μεγάλη ευκαιρία για την οικονομία της Ευρωζώνης, επειδή βελτιώνει σημαντικά τις συνθήκες χρηματοδοτήσεως. Η Ελλάδα οφείλει να μην απολέσει άλλον πολύτιμο χρόνο και να συμμετάσχει ενεργά στο διαμορφούμενο νέο πλαίσιο ασκήσεως της νομισματικής πολιτικής.
Προϋπόθεση για μία τέτοια εξέλιξη, είναι ο σχεδιασμός ενός νέου προγράμματος οικονομικής και μεταρρυθμιστικής πολιτικής, στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας με τους εταίρους. Οι βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδοτήσεως σε συνδυασμό με την εξάλειψη του κλίματος οικονομικής αβεβαιότητος θα τονώσουν την κατανάλωση, θα ενισχύσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητος. Μόνον έτσι, τόνισε, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά η ανεργία. Η δραστική μείωση της ανεργίας, και ιδιαιτέρως της ανεργίας των νέων, πρέπει να γίνει βασική προτεραιότητα της εθνικής μας πολιτικής. Δεν αποτελεί μόνον ηθικό θέμα, αλλά και από οικονομική άποψη, η μείωση της ανεργίας οδηγεί σε μία σημαντική διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης σημείωσε επίσης, ότι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας και η αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, μέσω της υλοποιήσεως των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, θα οδηγήσουν στη βελτίωση των λειτουργικών συνθηκών του τραπεζικού συστήματος, καθώς και στην ανάκτηση των αναπτυξιακών του προοπτικών. Αναφερόμενος στην Τράπεζα, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η Alpha Bank, με κεφαλαιακή ευρωστία, διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια, για να επανέλθει σε πορεία αναπτύξεως και κερδοφορίας και θα συνεχίσει την προσπάθειά της προς αυτήν την κατεύθυνση, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της και με πίστη στις προοπτικές της. Η συνετή στρατηγική της Διοικήσεως καθ΄ όλα τα προηγούμενα έτη, καθώς και οι ικανότητες και η αφοσίωση του Προσωπικού συνετέλεσαν, ώστε η Τράπεζα να πρωταγωνιστεί στην οικονομική ζωή της χώρας.
Στόχος της Τραπέζης, είναι να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να στηρίξει τους Πελάτες της, όπως άλλωστε πράττει καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της. Απευθυνόμενος στους Μετόχους, ο κ. Ράπανος τόνισε ότι με την εξομάλυνση της οικονομικής δραστηριότητος και την επάνοδο της χώρας σε τροχιά αναπτύξεως, θα στηριχθεί η ανάκαμψη της κερδοφορίας της Alpha Bank και θα δικαιωθεί η εμπιστοσύνη που της δείχνουν επί τόσα έτη.
Η επιτυχημένη παρουσία της Τραπέζης κατά το προηγούμενο έτος αλλά και διαχρονικά, είναι αποτέλεσμα σκληρής και συστηματικής εργασίας, αρμονικής συνεργασίας και καλής οργανώσεως. Το άριστο Προσωπικό, οι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες και η συντηρητική πολιτική διαχειρίσεως κινδύνων που παραδοσιακά ακολουθεί η Alpha Bank, θα συνεχίσουν να αποτελούν τα θεμέλια της μελλοντικής της πορείας, δήλωσε ο κ. Ράπανος ολοκληρώνοντας την ομιλία του.
Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ο οποίος ανέφερε ότι το 2014, για πρώτη φορά από την έναρξη της οικονομικής υφέσεως, η Ελλάς επέστρεψε σε θετικό ρυθμό οικονομικής αναπτύξεως. Κινητήριες δυνάμεις της ανακάμψεως ήσαν η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, που ευνοήθηκαν από τις εξαιρετικές επιδόσεις στον τουρισμό και η τόνωση της ιδιωτικής καταναλώσεως. Παράλληλα, επετεύχθη αξιόλογη αύξηση των συνολικών επενδύσεων, παρά την πολιτική αστάθεια που ενέσκηψε, ιδιαιτέρως από τα μέσα του έτους και εντεύθεν. Μοναδική εξαίρεση και σημαντική τροχοπέδη στην επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας, απετέλεσε η συνέχιση της φθίνουσας πορείας των επενδύσεων σε κατοικίες, εξαιτίας κυρίως του υψηλού φορολογικού βάρους που επεβλήθη στην ακίνητη περιουσία.
Κατά τους πρώτους μήνες, ωστόσο, του 2015, η ανάκαμψη ανεκόπη. Η ανασχετική επίπτωση της παρατεταμένης αβεβαιότητος επί της οικονομικής δραστηριότητος, ιδιαιτέρως της επενδυτικής δαπάνης, είναι πλέον ορατή. Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονομική συγκυρία που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναμο ευρώ και τις μειωμένες τιμές πετρελαίου, η πραγματική οικονομία αδυνατεί να αναπτυχθεί με ταχύτερο ρυθμό.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος επεσήμανε ότι τα τελευταία έτη, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αλλάξει σημαντικά. Απαρτίζεται από τέσσερις μεγάλες τράπεζες, οι οποίες ολοκλήρωσαν την ανακεφαλαιοποίησή τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και εφήρμοσαν τα προγράμματα αναδιαρθρώσεως. Η ευρωστία του τραπεζικού συστήματος επιβεβαιώθηκε από τα πολύ καλά αποτελέσματα των αυστηρών ασκήσεων προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων κατά την πανευρωπαϊκή διαδικασία της Συνολικής Αξιολογήσεως που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.
Το επαρκώς κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σύστημα δύναται να επιτύχει τον περιορισμό του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετουμένων δανείων, που προκάλεσε η οικονομική κρίση, και να διαμορφώσει, κατά αυτόν τον τρόπο, ομαλές συνθήκες δανειοδοτήσεως της Ελληνικής Οικονομίας. Χρειάζεται, ωστόσο, να λειτουργεί σε ένα σταθερό περιβάλλον, που να ευνοεί την παραμονή της εθνικής αποταμιεύσεως στη χώρα και την αποκατάσταση του θετικού επιχειρηματικού κλίματος.
Αναφερόμενος στην Alpha Bank, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι κατά το προηγούμενο έτος, η Τράπεζα επιβεβαίωσε τις επιχειρησιακές της δυνατότητες, τη συνετή πολιτική που με συνέπεια εφαρμόζει στη μακρόχρονη πορεία της καθώς και την προσαρμοστικότητά της στις αλλαγές. Επέτυχε να αντλήσει κεφάλαια ύψους Ευρώ 1,2 δισ. και, πρώτη εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές κυριότητος του Ελληνικού Δημοσίου. Επιπροσθέτως, επέτυχε να αυξήσει τα κύρια λειτουργικά έσοδα μέσω της μειώσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως και του περαιτέρω εξορθολογισμού των λειτουργικών εξόδων, συνεπεία του ορθού επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος υπενθύμισε επίσης, ότι το 2014, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία τη Συνολική Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, υπό την παραδοχή τόσο του Στατικού, όσο και του Δυναμικού Ισολογισμού. Η Alpha Bank ήταν η μόνη τράπεζα, μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, που δεν παρουσίασε κεφαλαιακές ανάγκες τόσο στο βασικό, όσο και στο δυσμενές σενάριο, ενώ παράλληλα διαθέτει σημαντικό κεφαλαιακό πλεόνασμα. Τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολογήσεως έθεσαν την Alpha Bank στην κορυφή των μεγαλυτέρων εισηγμένων ευρωπαϊκών τραπεζών, από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας.
Προσέθεσε δε, ότι μετά από την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχωνεύσεως με την Εμπορική Τράπεζα, η Alpha Bank προέβη στη στρατηγικής σημασίας συμφωνία εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων των καρτών του Diners Club, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2014. Επιπλέον, προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την China UnionPay (CUP), τον μεγαλύτερο εκδότη καρτών στον κόσμο. Με τις εν λόγω πρωτοβουλίες, η Τράπεζα ισχυροποίησε τη θέση της στην ελληνική τραπεζική αγορά, ιδιαιτέρως όσον αφορά στους τομείς της διαχειρίσεως περιουσίας και των καρτών πληρωμών.
Αναφερόμενος στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Alpha Bank, ο κ. Μαντζούνης είπε ότι η Τράπεζα προσέφερε και κατά το 2014, οικονομική ενίσχυση σε Ιδρύματα, Συλλόγους και Οργανώσεις που στέκονται αρωγοί σε όσους ευρίσκονται σε ανάγκη. Με συνέπεια και προγραμματισμό διαθέτει μέρος του προϋπολογισμού της ως κοινωνική προσφορά, ενώ συνεχίζει να επενδύει στους τομείς της παιδείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της υγείας.
O Διευθύνων Σύμβουλος επεσήμανε ότι η Τράπεζα ακολουθεί και κατά το 2015, τις ίδιες κατευθύνσεις επιχειρηματικής δράσεως και εντείνει την προσπάθεια για τη διασφάλιση των κεφαλαίων της μέσω της περαιτέρω ενισχύσεως της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της ενεργού διαχειρίσεως της ποιότητος του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, τόνισε ότι η απομάκρυνση της αβεβαιότητος, που επικρατεί στην αγορά, αποτελεί ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας και μείζονος σημασίας για την Ελληνική Οικονομία και το τραπεζικό σύστημα και εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στους Ευρωπαίους εταίρους της. Μετά από την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, η Ελλάς θα είναι σε θέση να επωφεληθεί των προοπτικών ανακάμψεώς της, ανέφερε, τονίζοντας ότι, με πλήρη επίγνωση των περιστάσεων, η Τράπεζα είναι αρωγός στην προσπάθεια επανεκκινήσεως της Ελληνικής Οικονομίας.
Στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, η στήριξη των Πελατών, η διασφάλιση των συμφερόντων των Μετόχων και η αποκατάσταση του ιδιωτικού χαρακτήρος της Τραπέζης, αποτελούν καθήκοντα υψίστης σημασίας, δήλωσε ο κ. Μαντζούνης, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, και προσέθεσε ότι, για ακόμη μία φορά, σε αυτήν την προσπάθεια πρωτοστατούν οι Εργαζόμενοι της Alpha Bank, τους οποίους και ευχαρίστησε θερμά για την αφοσίωση και την εργατικότητά τους.