Alpha Bank: Ζούµε ηµέρες του 2011 και χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην επαναληφθεί η ιστορία

Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι η παραγωγή θα αυξηθεί στις επόµενες περιόδους καθώς οι επιχειρήσεις θα δηµιουργήσουν εκ νέου αποθέµατα, βλέποντας ότι η ζήτηση επανέρχεται σε σχετικώς υψηλότερο επίπεδο.

Σε ότι αφορά δε τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα, οι αναλυτές της τράπεζας συνεχίζουν να επιρρίπτουν στους εκπροσώπους των δανειστών ευθύνες για την καθυστέρηση, που πλήττει -όπως τονίζουν- την ελληνική οικονομία, θέτοντας σε κίνδυνο την ανάπτυξη.

Κρούουν μάλιστα κώδωνα κίνδυνου επισημαίνοντας ότι «ζούµε ηµέρες του 2011 και χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην επαναληφθεί η ιστορία. Και τότε η ελληνική οικονοµία είχε αρχίσει κάπως να ανακάµπτει στο 3ο τρίµηνο του 2011, μόνο και μόνο για να ξαναπέσει σε βαθύτερη ύφεση, καθώς άρχισε η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους και την έξοδο της χώρας από το Ευρώ, στην βάση πολιτικών αποφάσεων από τις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης.»

Το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 0,7% στο 9μηνο του 2014, η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,3% και οι επενδύσεις (χωρίς τις κατασκευές κατοικιών) κατά 12,3%, αναφέρει η τράπεζα.

Σημαντικό συστατικό στοιχείο της ανάκαμψης στο 9μηνο 2014 είναι η μεγάλη άνοδος του τουρισμού με αύξηση των αφίξεων από το εξωτερικό κατά 22,2%, και των εισπράξεων κατά 11,1%, η αύξηση των λιανικών πωλήσεων κατά 2,2% και η αύξηση της απασχόλησης κατά 0,3% το 8μηνο 2014, σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας.

«Η επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 1,9% σε ετήσια βάση στο τρίτο 3μηνο του 2014 ήταν πράγματι εντυπωσιακή» επισημαίνεται και προστίθεται «το πιο αξιοσημείωτο ωστόσο είναι το γεγονός ότι ο περιοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα στο τρίτο 3μηνο 2014 δεν ήταν η εγχώρια ζήτηση, η οποία αυξήθηκε κατά 2,2% στο 3μηνο αυτό, αλλά η εγχώρια παραγωγή. Η τελευταία δεν ανταποκρίθηκε στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης και στην αύξηση των εισπράξεων από τον τουρισμό και τη ναυτιλία, με αποτέλεσμα την μείωση των αποθεμάτων και τη μεγάλη άνοδο των εισαγωγών».

Με άλλα λόγια, εξηγούν οι αναλυτές, οι επιχειρήσεις δεν προσδοκούσαν τόσο μεγάλη αύξηση της ζήτησης και, ως εκ τούτου, ανταποκρίθηκαν όχι με αύξηση της παραγωγής αλλά με μείωση των αποθεμάτων και αύξηση των εισαγωγών.

Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή θα αυξηθεί στις επόμενες περιόδους καθώς οι επιχειρήσεις θα δημιουργήσουν εκ νέου αποθέματα, βλέποντας ότι η ζήτηση επανέρχεται σε σχετικώς υψηλότερο επίπεδο, αναφέρει το δελτίο της Alpha Bank.

Η µεν αύξηση της κατανάλωσης, προσθέτουν οι αναλυτές, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης και στη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος στη χώρα, η δε εκπληκτική ανάπτυξη του τουρισµού και η σηµαντική άνοδος της ναυτιλίας οφείλονται στην αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης και στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και στην υψηλή ανταγωνιστικότητα της εγχώριας παραγωγής.

Είναι χαρακτηριστικό δε, σημειώνουν ακόμη οι αναλυτές, ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% στο τρίτο τρίµηνο 2014 παρά το ότι οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ήταν μειωµένες κατά -2,0%, πράγµα που συνέβαλε στην επίτευξη σηµαντικού πρωτογενούς πλεονάσµατος στη γενική κυβέρνηση
στο 3µηνο αυτό.

Η δυνατότητα αύξησης αυτής της παραγωγής μεγεθύνεται ήδη μέσω της μεγάλης αύξησης των επενδύσεων εξαιρουµένων των κατοικιών, η οποία µε τη σειρά της οφείλεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, υποστηρίζουν ακόμη.

Αναφερόμενοι στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα οι αναλυτές της Alpha, τονίζουν ότι η αβεβαιότητα λόγω των παρατεταµένων διαπραγµατεύσεων µε την Τρόικα λαµβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, χωρίς λόγο και αιτία, αποδυναµώνοντας τις προσδοκίες για τις καλές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και θέτοντας, έτσι, σε κίνδυνο την ανάκαµψη.

«Ζούµε ηµέρες του 2011 και χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην επαναληφθεί η ιστορία. Και τότε η ελληνική οικονοµία είχε αρχίσει κάπως να ανακάµπτει στο 3ο τρίµηνο του 2011, μόνο και μόνο για να ξαναπέσει σε βαθύτερη ύφεση, καθώς άρχισε η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους και την έξοδο της χώρας από το Ευρώ, στην βάση πολιτικών αποφάσεων από τις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης.»

» Είναι νωπή η αλήστου µνήµης πρόταση για «κούρεµα» 20% της καθαρής παρούσης αξίας χρέους το καλοκαίρι του 2011, που λίγους µήνες µετά, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά, και µε πλήρη τεχνοκρατική στήριξη από το ∆ΝΤ, µετατράπηκε σε ανάγκη για «κούρεµα» 80%. Έτσι, οδηγηθήκαµε σε πολιτική κρίση, απώλεια εµπιστοσύνης, διαρροή ρευστότητας εκτός τραπεζικού συστήµατος, και διεύρυνση των δηµοσιονοµικών και χρηµατοδοτικών κενών, σε μια καταστροφική πορεία αυτό-εκπληρούµενων προσδοκιών», επισημαίνουν οι αναλυτές.

«∆εν είναι δυνατόν» προσθέτουν, «να πληροφορούµεθα σήµερα, μετά από όλη την προσαρµογή που έχει καταγραφεί, ότι δεν υπάρχει συµφωνία για το πλαίσιο της ενδεδειγµένης για λόγους δηµοσιονοµικής πειθαρχίας προσφυγής στις αγορές, μετά την λήξη της χρηµατοδοτικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος του 2014.»

» Η Τρόικα διαπραγµατεύεται ως ή Ελλάδα να βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονοµικής αποσταθεροποίησης, ως εάν να υπάρχουν τεράστια ελλείµµατα και χρηµατοδοτικά κενά μόνιµου χαρακτήρα, και προβάλλει διάφορες αιτιάσεις αµφιβόλου σκοπιµότητας περί μη συµµόρφωσης.»

» Αντίθετα, αυτό που θα ήταν επιθυµητό, uber ales, θα ήταν να διαφυλαχθεί το καλό οικονοµικό κλίµα για να µπορέσει η χώρα να βγει οριστικά από την στενωπό της ύφεσης και της ανεργίας. Αυτό θα ήταν εκ των ων ουκ άνευ για να βελτιωθούν τα οικονοµικά στοιχεία που αφορούν στην υγεία του ασφαλιστικού συστήµατος και την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσµατος-στόχου που έχει τεθεί.»

Ενδεχοµένως, προσθέτουν με νόημα οι αναλυτές της τράπεζας «ο αποδέκτης όλης αυτής της άκαµπτης στάσης της Τρόικας, να μην είναι μόνον η κυβέρνηση αλλά και όλο το πολιτικό σύστηµα της χώρας µε τους πιστωτές να θέλουν να περάσουν το μήνυµα ότι δεν πρόκειται να «χαρισθούν» σε κανέναν, ανεξαρτήτως πολιτικού προσανατολισµού».