MIG: Στροφή σε κερδοφόρα πορεία το 2015 – Στα €42,7 εκατ. τα EBIT

Σημαντική αύξηση κατά 82,6% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα €162,8 εκ έναντι €89,2 εκ το 2014 – Κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2009 στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT): κέρδη €42,7 εκ έναντι ζημίας €17,8 εκ το 2014

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το 2015 κατέγραψαν αύξηση €26 εκ, ήτοι ετήσια αύξηση 2,3%, και ανήλθαν στα €1,14 δισ.

Η αύξηση των πωλήσεων επιτεύχθηκε παρά την παρατεταμένη ύφεση στην Ελληνική οικονομία και την επιδείνωση των συνθηκών στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας κατά το 2ο Εξάμηνο του 2015, εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων,της τραπεζικής αργίας την περίοδο του Ιουλίου 2015 και της αύξησης του ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών σχεδόν διπλασιάστηκαν στα €162,8 εκ έναντι €89,2 εκ το 2014, απόρροια της σημαντικής ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών ATTICA, VIVARTIAκαι ΥΓΕΙΑ. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματαEBITDA (περιλαμβανομένων των εταιριών holding και των ζημιών απομείωσης αξίας επενδυτικών ακινήτων) ανήλθαν σε κέρδη €125,1 εκ έναντι €66,3 εκ το 2014.

Το περιθώριο EBITDA σε ενοποιημένη βάση το 2015 σχεδόν διπλασιάστηκε στο 10,9% έναντι 5,9% το 2014.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημία €113,2 εκ, έναντι ζημίας €172,6 εκ το 2014. Τα αποτελέσματα του 2015 περιλαμβάνουν φορολογική επιβάρυνση ύψους €18 εκ, λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στις Ελληνικές επιχειρήσεις σε 29% από 26%.Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν επίσης ζημίες απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού ύψους €50,1εκ έναντι €69,1 εκ το 2014.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρίας την 31.12.2015 ανήλθε στα €783 εκ, ποσό που αντιστοιχεί σε €0,83 ανά μετοχή. Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα €174 εκ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2015 ανήλθαν στα €1,69 δισ, μειωμένες κατά €59 εκ έναντι της 31.12.2014.

Κατά τη διάρκεια του 2015 συνεχίστηκε με επιτυχία η δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, μέσω της σταδιακής αποεπένδυσης από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές. Το Δεκέμβριο 2015 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος MIG στη SkyservHandling Services, ενώ είχε προηγηθεί τον Ιούλιο 2015 η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε ο Όμιλος MIG στην FAI rent-a-jet AG και FAI AssetManagementGmbH.

Ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα της προσφυγής κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (InternationalCentreforSettlementof Investment Disputes – ICSID): σύμφωνα με το ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα που ενέκρινε το Διαιτητικό Δικαστήριο, η Έκθεση Απαιτήσεων (“Memorial”) της MIG από κοινού με τους άλλους Έλληνες επενδυτές κατατέθηκε στις 20.02.2015 και η ακρόαση της υπόθεσης έχει ορισθεί κατ’ αρχήν για το διάστημα 28.11.2016 – 08.12.2016.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIGτο 2015 κατέγραψαν ετήσια αύξηση €26 εκ, ήτοι 2,3%, και ανήλθαν στα €1,14 δισ. Η αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων επιτεύχθηκε εν μέσω παρατεταμένης ύφεσης στην Ελληνική οικονομία, αυξανόμενης αβεβαιότητας και περαιτέρω επιδείνωσης των συνθηκών στους περισσότερους κλάδους της οικονομίας, ιδιαίτερα κατά το Β’ Εξάμηνο του 2015, εξαιτίας της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό στην κίνηση των κεφαλαίων, της τραπεζικής αργίας την περίοδο του Ιουλίου και της αύξησης του ΦΠΑ σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών[2]το 2015 σχεδόν διπλασιάστηκαν σε κέρδη €162,8 εκ έναντι €89,2 εκ το 2014. Η εν λόγω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου οφείλεται κυρίως στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών ATTICA, VIVARTIAκαι ΥΓΕΙΑ αλλά και στην συνεχιζόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων των υπολοίπων θυγατρικών του Ομίλου. Η πλειοψηφία των θυγατρικών διεύρυνε περαιτέρω τα μεικτά περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο ενοποιημένο μεικτό περιθώριο κέρδους για τον Όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 28,5%), βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους. Τούτο συνέβαλε στην σημαντική διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 14,2%.

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών και των ζημιών απομείωσης αξίας επενδυτικών ακινήτων, σχεδόν διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε κέρδη €125,1 εκ έναντι €66,3 εκ το 2014, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.

Η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA του Ομίλου συνέτεινε στην επίτευξη κερδοφορίας στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT)για πρώτη φορά από το 2009. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBIT ανήλθαν σε κέρδη €42,7 εκ έναντι ζημίας €17,8 εκ το 2014.

Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα για το 2015 ανήλθαν σε ζημία €113,2 εκ έναντι ζημίας €172,6 εκ το 2014.Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν (α) κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους €7,2 εκ έναντι ζημίας €17,5 εκ το 2014, (β) φορολογική επιβάρυνση για το 2015 ποσού €18,3 εκ λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή στις Ελληνικές επιχειρήσεις σε 29% έναντι 26% και (γ) ζημίες απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού ύψους €50,1 εκ έναντι €69,1 εκ το 2014.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 31.12.2015 ανήλθε στα €783 εκατ. (έναντι €923 εκατ. την 31.12.2014), που αντιστοιχεί σε €0,83 ανά μετοχή (έναντι €0,98 την 31.12.2014).

Τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο ανήλθαν στα €174 εκατ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2015 ανήλθαν στα €1,69 δισ. , μειωμένες κατά €59 εκατ. έναντι της 31.12.2014.

Οι στρατηγικής σημασίας θυγατρικές του Ομίλου MIGκατέγραψαν, κατά τη διάρκεια του 2015, σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους, παρά τις προαναφερθείσες δυσμενείς συνθήκες στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Όμιλος ATTICA: Το κυριότερο χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων 2015 είναι η επίτευξη των υψηλότερων κερδών την τελευταία δεκαετία τόσο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (κέρδη €80,7 εκ έναντι €46, 4εκ το 2014) όσο και αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη €56,8 εκ έναντι €22,4 εκ το 2014). Παράλληλα, η σημαντική αυτή ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους να ανέλθουν στα €33,2 εκ έναντι €4,3 εκ το 2014.

Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στα παραπάνω είναι η ενεργητική διαχείριση των δρομολογίων των πλοίων και η αναδιάταξη του στόλου, η βελτίωση του μεταφορικού έργου και των εσόδων ανά δρομολόγιο καθώς και η εξοικονόμηση καυσίμων η οποία σε συνδυασμό με την υποχώρηση των τιμών των καυσίμων επέφερε μείωση του λειτουργικού κόστους.

Όμιλος VIVARTIA: Τα κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων το 2015 είναι (α) η αύξηση των πωλήσεων (2% ετησίως στα €601,4 εκ), (β) η σημαντική αύξηση κατά 78% ετησίως των λειτουργικών κερδών EBITDA στα €50,2 εκ έναντι €28,2 εκ το 2014, απόρροια της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και (γ) η επιστροφή στην κερδοφορία στο επίπεδο των αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη €19,3 εκ έναντι ζημίας €1,7 εκ το 2014). Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο αγοράς 32,3% το 2015)όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο αγοράς 64,9% το 2015). Το μερίδιο αγοράς του ομίλου στη συνολική αγορά γαλακτοκομικών στην Ελλάδα το 2015 ενισχύθηκε στο 26,6% έναντι 26,0% το 2014.

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Τα κύρια χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων το 2015 είναι (α) η περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (αύξηση κερδών 86% ετησίως στα €22,0 εκ έναντι €11,8 εκ το 2014) και (β) η επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των αποτελεσμάτων EBIT (κέρδη €2,5 εκ έναντι ζημίας €8,5 εκ το 2014). Η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα της οριακής αύξησης των πωλήσεων (1% ετησίως στα €220,3 εκ), παρά τις αντίξοες συνθήκες αγοράς λόγω των φορολογικών και ασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας (το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε κατά περίπου 4,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 10%). Στις δημοσιευμένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA περιλαμβάνεται η επιβάρυνση λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (clawback και rebate) στον κλάδο υγείας.

Κατά τη διάρκεια του 2015 συνεχίστηκε με επιτυχία η δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, μέσω της σταδιακής αποεπένδυσης από μη στρατηγικής σημασίας συμμετοχές. Το Δεκέμβριο 2015 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει ο Όμιλος MIG στην Skyserv, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται στα €18 εκ. Επίσης, τον Ιούλιο 2015, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει ο Όμιλος MIG στις εταιρίες FAI rent-a-jet AGκαι FAI AssetManagementGmbH, με το τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται στα €25,2 εκ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MIG, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε: «παρά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου MIG επέδειξαν σημαντική βελτίωση, απόρροια της συνεχιζόμενης λειτουργικής αναδιάρθρωσης. Όλες οι κύριες θυγατρικές εταιρίες πέτυχαν αύξηση των πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής τους κερδοφορίας, παρά το έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Στο σύνολο του Ομίλου, ο διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA αποδεικνύει την ορθότητα των στρατηγικών αποφάσεων στο πλαίσιο της λειτουργικής αναδιάρθρωσης ενώ ταυτόχρονα θωρακίζει τον Όμιλο για να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες και το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας».